MENU (C) (4)

My Life - Mark Tuan 「Tekst」 - Përkthimi në shqip

Sometimes I look at myself it's
A little bit selfish
I tried but I can't win
You don't even know

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


My Life - Mark Tuan 「Tekst」

Sometimes I look at myself it's
A little bit selfish
I tried but I can't win
You don't even know
How could somebody look at me
And think that I'm happy
I haven't been laughing
Too much anymore

[Pre-Chorus]
You say I seem okay when I'm sitting here with all my friends
Easy to say when you're looking from the outside in
I'll never change, loving myself is all pretend
And I might never again

[Chorus]
I tried everything to please you
I forgot to think of me too
I woke up and realized
That this is my life

[Post-Chorus]
And every time that I felt hopeless
I fucked myself up to keep on going
And I never realized
That this is my life
[Verse 2]
Sometimes I wish I was different
And someone would listen
It's hard it explain it
You don't even know
Last time I told you I missed you
It turned to an issue
Guess I was mistaken
I'll leave you alone

[Pre-Chorus]
You say I seem okay when I'm sitting here with all my friends
Easy to say when you're looking from the outside in
I'll never change, loving myself is all pretend


And I might never again

[Chorus]
I tried everything to please you
I forgot to think of me too
I woke up and realized
That this is my life

[Post-Chorus]
And every time that I felt hopeless
I fucked myself up to keep on going
And I never realized
That this is my life


My Life - Mark Tuan 「Tekst」 - Përkthimi në shqipNdonjëherë e shikoj veten është
Pak egoist
Unë u përpoqa por nuk mund të fitoj
Ju as nuk e dini
Si mund të më shikonte dikush
Dhe mendoj se jam i lumtur
Unë nuk kam qeshur
Shumë më

[Para-korja]
Ti thua se më dukem ne rregull kur jam ulur ketu me të gjithë miqtë e mi
Lehtë të thuash kur po shikon nga jashtë brenda
Unë kurrë nuk do të ndryshoj, duke e dashur veten time është e gjitha duke pretenduar
Dhe unë kurrë nuk mund të mos[Korja]
Kam provuar gjithçka për të të kënaqur
Kam harruar të mendoja edhe për mua
U zgjova dhe e kuptova
Se kjo është jeta ime

[Post-Chorus]
Dhe sa herë që ndihesha e pashpresë
Unë u ndava veten për të vazhduar më tej
Dhe nuk e kuptova kurrë
Se kjo është jeta ime

[Vargu 2]


Ndonjëherë uroj të isha ndryshe
Dhe dikush do të dëgjonte
Hardshtë e vështirë ta shpjegosh
Ju as nuk e dini
Herën e fundit që të thashë se më mungove
Iu drejtua një çështje
Me mend se kam gabuar
Unë do të të lë vetëm

[Para-korja]
Ti thua se më dukem ne rregull kur jam ulur ketu me të gjithë miqtë e mi
Lehtë të thuash kur po shikon nga jashtë brenda
Unë kurrë nuk do të ndryshoj, duke e dashur veten time është e gjitha duke pretenduar
Dhe unë kurrë nuk mund të mos[Korja]
Kam provuar gjithçka për të të kënaqur
Kam harruar të mendoja edhe për mua
U zgjova dhe e kuptova
Se kjo është jeta ime

[Post-Chorus]
Dhe sa herë që ndihesha e pashpresë
Unë u ndava veten për të vazhduar më tej
Dhe nuk e kuptova kurrë
Se kjo është jeta imeLyrics by Sanderlei

#sanderlei