MENU (C) (4)

Fortunate - The Game 「Tekst」 - Përkthimi në shqip

Yo, Ye! Yo! Yo, I'm at the London, I need you to swing by, pick me up. On my way. Aight
Look, let me tell you why they call it Lambchop
Cause I'm a G.O.A.T. in the roadster, sandlot
Big dawg, baseball, sniff' it 'til your face off

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Fortunate - The Game 「Tekst」

Yo, Ye! Yo! Yo, I'm at the London, I need you to swing by, pick me up. On my way. Aight
Look, let me tell you why they call it Lambchop
Cause I'm a G.O.A.T. in the roadster, sandlot
Big dawg, baseball, sniff' it 'til your face off
Only makin' short stops, the Apple call me A-Rod
This is thirty for thirty, out the six-god
Everybody Thanos 'til you show up with a hit squad
Bricksquad, 1017 out the trunk
Timbaland know the chopper go bra-rum-ba-bum-bum
Billie Eilish, I go stylish, Ivan Drago
Wrist rocky, nigga, I go viral
Suicidal doors up, touch the Eiffel
On a cross next to Yeezy like they crucified you
Michael, Michael Jordan, Tyson, Michael Myers
Grab the mic and I'm a killer for hire, man
On the freeway, dippin' with IMA
Don Cheadle when I'm grippin' the iron, man
Ye

[Verse 2: Kanye West]
I'm him, I'm him
I'm, I'm, I'm him, I'm him
I might have to drop the Yeezy swim
Just, just to get Yeezy to swim
She said Yeezy need to drop it in her windpipe (Her windpipe)
Still ain't met a ho that I didn't wife (Didn't wife)
Since his momma passed, he ain't been right (Been right)Rich nigga shit, this a different life (Different life)
Shit too cloudy, where you get your ice? (Get your ice)
Old school Audi, man, that shit nice (Shit nice)
Two joints hangin' off the balcony
If another bitch give me The Alchemy
Tell me this her favorite book what I'm 'bout to see
What, what, what, what
How many niggas had it out for me?
Did you tell your girlfriends that you down to leave? (To leave)

[Chorus: Kanye West & The Game]
You so fortunate
Cause we doin' it big, notorious
You so fortunate


You got a picture with Ye without forcin' it
You so fortunate
She the drink champ, she Nore'd it
I could tell, I could, I could tell (She the G.O.A.T)
I could tell, I could, I could tell

[Verse 3: Dreezy]
Ayy, I'm so fortunate
I put the stars in the ceilin' like a ornament
Yeah, hour-glass body so proportionate
I'm under thirty with a thirty like the Forbes and shit
You know I'm with The Game if all my niggas throwin' up the letter B (The letter B)
You know I'm with Ye when I say it ain't nothin' that you tellin' me
Make a white nigga switch his PornHub to ebony


I went from barrettes in the Chi' to keepin' that Beretta clean (Beretta clean)
Like fuck a bank, I count it like calculators
We movin' one step ahead of you, every move calculated
Don't ask me about the opps, we slid, they evacuated
You come on the block, you gotta check in like a baggage claim, nigga
Big Dreez (Big Dreez)

[Interlude: The Game]
Timbo the king
Nigga, Ye had us in Miami writin' for a month
We kept a sixteen to two

[Verse 4: CHILLER]
I told her give me neck like flamingos


Tú tienes novio, Numinatti lingo
Diamonds like a stripper name, star like Ringo
I'm with Ye lookin' for a Christian to mingle
Gray sweats, mink coat
They gon' see the AK-47 talkin' all that jazz, I'm Kirilenko
Last night, I was in the Chi', sippin' Barefoot
How I end up all the way in Paris with a pink toe?
Just got a passport, ain't even ask for it
When you run around with Ye, he got the cash for it (Cash for it)
Balenciaga in the living room (In the living room)
I ain't even open the box yet
Boxcar, box cutter, got these niggas boxed in
What you expect from a nigga out the projects?
No contest (Contest), I told her, "In bed, I'm Embiid


You just gotta trust the process" (Process)

[Chorus: Kanye West & The Game]
You so fortunate
Cause we doin' it big, notorious
You so fortunate
You got a picture with Ye without forcin' it
You so fortunate
She the drink champ, she Nore'd it
I could tell, I could, I could tell (She the G.O.A.T)
I could tell, I could, I could tell

[Outro: Kanye West]
I could tell, I could, I could tell


I could tell, I could, I could tell


Fortunate - The Game 「Tekst」 - Përkthimi në shqip


Po, ju! Po! Po, unë jam në Londër, kam nevojë që ti të lëkundesh, të më marrësh. Ne rrugen time. Bëj keq
Shikoni, më lejoni t'ju them pse e quajnë Lambchop
Sepse unë jam një G.O.A.T. në Roadster, Sandlot
Big Dawg, Baseball, Sniff 'It' deri në fytyrën tënde
Vetëm ndalesa të shkurtra makin, molla më quan a-shufra
Kjo është tridhjetë për tridhjetë, nga gjashtë perëndi
Të gjithë thanos 'deri sa të shfaqeni me një skuadër hit
Bricksquad, 1017 nga bagazhi
Timbaland e di se hanxhar Go Bra-rum-ba-bum-bum
Billie Eilish, unë shkoj me stil, Ivan Drago
Dore Rocky, nigga, unë shkoj virale
Dyert e vetëvrasjes lart, prekni Eiffel


Në një kryq pranë Yeezy sikur të kryqëzuan
Michael, Michael Jordan, Tyson, Michael Myers
Grab Mic dhe unë jam një vrasës për qira, njeri
Në autostradë, dippin 'me Ima
Don Cheadle kur unë jam Grippin 'Hekuri, Njeriu
Ju

[Vargu 2: Kanye West]
Unë jam ai, unë jam ai
Unë jam, unë jam ai, unë jam ai
Unë mund të më duhet të hedh Swim Yeezy
Vetëm, vetëm për ta marrë Yeezy të notojë
Ajo tha se Yeezy duhet ta heqë atë në gypin e saj të erës (gypa e saj e erës)
Ende nuk jam takuar me një ho që unë nuk e bëra gruan (nuk e gruaja)


Që kur mamaja e tij kaloi, ai nuk ka të drejtë (kishte të drejtë)
Rich nigga mut, kjo një jetë tjetër (jetë e ndryshme)
Shit shumë me re, ku e merrni akullin tuaj? (Merrni akullin tuaj)
Audi i shkollës së vjetër, burrë, ajo mut bukur (mut bukur)
Dy nyje varen nga ballkoni
Nëse një kurvë tjetër më jep alkimi
Më thuaj këtë libër të saj të preferuar atë që unë jam duke për të parë
Çfarë, çfarë, çfarë, çfarë
Sa niggas kishin jashtë për mua?
A u keni thënë të dashurave tuaja që ju të largoheni? (Te largohem)

[Chorus: Kanye West & The Game]
Ju jeni kaq me fat
Sepse ne e bëjmë atë të madhe, famëkeq


Ju jeni kaq me fat
Ju keni një fotografi me ju pa e forcuar atë
Ju jeni kaq me fat
Ajo kampionën e pijeve, ajo e nore'd atë
Unë mund të tregoja, munda, mund t'i tregoja (ajo G.O.A.T)
Mund të tregoja, munda, mund të tregoja

[Vargu 3: Dreezy]
Ayy, unë jam aq me fat
I vendos yjet në tavolinë si një zbukurim
Po, trupi i xhamit në orë kaq proporcional
Unë jam nën tridhjetë me një tridhjetë si Forbes dhe mut
Ti e di që unë jam me lojën nëse të gjitha niggas time hedhin shkronjën b (shkronja b)
Ti e di


Bëni një nigga të bardhë të kalojë pornhubin e tij në Ebony
Unë shkova nga Barrettes në Chi 'për të mbajtur' atë Beretta Clean (Beretta Clean)
Si qij një bankë, e konsideroj si kalkulatorë
Ne lëvizim një hap përpara jush, çdo veprim i llogaritur
Mos më pyet për Opps, ne rrëshqitëm, ata e evakuuan
Ju vini në bllok, ju duhet të kontrolloni si një kërkesë për bagazh, nigga
Big Dreez (Big Dreez)

[Interlude: Lojë]
Timbo mbreti
Nigga, ju na kishit në Miami Writin 'për një muaj
Ne mbajtëm një gjashtëmbëdhjetë deri në dy

[Vargu 4: Chiller]


Unë i thashë asaj të më jep qafë si flamingos
Tú Tienes Novio, Numinatti Lingo
Diamante si një emër striptist, yll si ringo
Unë jam me ju shikoni për një të krishterë të përzihet
Djersitje gri, pallto vizat
Ata do të shohin AK-47 Talkin 'gjithë atë xhaz, unë jam Kirilenko
Mbrëmë, unë isha në Chi ', sippin' zbathur
Si përfundoj gjatë gjithë rrugës në Paris me një shputë rozë?
Sapo kam një pasaportë, as nuk e kërkoni atë
Kur vraponi me ju, ai mori paratë e gatshme për të (para për të)
Balenciaga në dhomën e ndenjes (në dhomën e ndenjes)
Unë as nuk e hap kutinë akoma
Boxcar, Cutter Box, i mori këto niggas të boksuar në
Çfarë prisni nga një nigga jashtë projekteve?


Asnjë konkurs (konkurs), i thashë: "Në shtrat, unë jam embiid
Ju thjesht duhet t'i besoni procesit "(Procesi)

[Chorus: Kanye West & The Game]
Ju jeni kaq me fat
Sepse ne e bëjmë atë të madhe, famëkeq
Ju jeni kaq me fat
Ju keni një fotografi me ju pa e forcuar atë
Ju jeni kaq me fat
Ajo kampionën e pijeve, ajo e nore'd atë
Unë mund të tregoja, munda, mund t'i tregoja (ajo G.O.A.T)
Mund të tregoja, munda, mund të tregoja

[Outro: Kanye West]


Mund të tregoja, munda, mund të tregoja
Mund të tregoja, munda, mund të tregojaLyrics by Sanderlei

#sanderlei