MENU (C) (4)

Bones - Imagine Dragons 「Tekst」 - Përkthimi në shqip

Gimme, gimme, gimme some time to think
I'm in the bathroom, looking at me
Face in the mirror is all I need (Ooh-ooh)
Wait until the reaper takes my life

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Bones - Imagine Dragons 「Tekst」

Gimme, gimme, gimme some time to think
I'm in the bathroom, looking at me
Face in the mirror is all I need (Ooh-ooh)
Wait until the reaper takes my life
Never gonna get me out alive
I will live a thousand million lives (Ooh-ooh)

[Pre-Chorus]
My patience is waning, is this entertaining?
Our patience is waning, is this entertaining?

[Chorus]
I-I-I got this feeling, yeah, you know
Where I'm losing all control
Cause there's magic in my bones
I-I-I got this feeling in my soul
Go ahead and throw your stones
Cause there's magic in my bones

[Verse 2]
Playin' with a stick of dynamite
There was never gray in black and white
There was never wrong 'til there was right (Ooh-ooh)
Feelin' like a boulder hurtlin'
Seein' all the vultures circlin'
Burnin' in the flames, I'm workin' in
Turnin' in a bed, that's darkenin'
[Pre-Chorus]
My patience is waning, is this entertaining?
Our patience is waning, is this entertaining?

[Chorus]
I-I-I got this feeling, yeah, you know
Where I'm losing all control
Cause there's magic in my bones (In my bones)
I-I-I got this feeling in my soul
Go ahead and throw your stones
Cause there's magic in my bones

[Post-Chorus]


Cause there's magic in my bones

[Bridge]
Look in the mirror of my mind
Turnin' the pages of my life
Walkin' the path so many paced a million times
Drown out the voices in the air
Leavin' the ones that never cared
Pickin' the pieces up and buildin' to the sky

[Pre-Chorus]
My patience is waning, is this entertaining?
My patience is waning, is this entertaining?


[Chorus]
I-I-I got this feeling, yeah, you know
Where I'm losing all control
Cause there's magic in my bones (Magic in my bones)
I-I-I got this feeling in my soul (Soul)
Go ahead and throw your stones
Cause there's magic in my bones

[Outro]
There goes my mind, (I-I-I) don't mind
There goes my mind (There it goes, there it goes)
There goes my mind, (I-I-I) don't mind
There goes my mind (There it goes)
Cause there's magic in my bonesBones - Imagine Dragons 「Tekst」 - Përkthimi në shqip


Gimme, gimme, gimme ca kohë për të menduar
Unë jam në banjë, duke më parë
Fytyra në pasqyrë është gjithçka që më duhet (ooh-ooh)
Prisni derisa Reaper të marrë jetën time
Kurrë nuk do të më nxirr të gjallë
Unë do të jetoj një mijë milion jetë (ooh-ooh)

[Para-korja]
Durimi im po zbehet, a është kjo argëtuese?
Durimi ynë po zvogëlohet, a është kjo argëtuese?

[Korja]
I-i-i kam këtë ndjenjë, po, ti e di


Ku po humbas të gjithë kontrollin
Shkak ka magji në kockat e mia
I-i-i mora këtë ndjenjë në shpirtin tim
Shkoni përpara dhe hidhni gurët tuaj
Shkak ka magji në kockat e mia

[Vargu 2]
Luaj me një shkop të dinamitit
Asnjëherë nuk kishte gri në të zezë dhe të bardhë
Asnjëherë nuk kishte gabim 'nuk kishte të drejtë (ooh-ooh)
Ndjej si një gur i lënduar '
Shihni të gjitha Circlin të Vultures '
Djeg në flakë, unë jam duke punuar 'në
Turni 'në një shtrat, kjo është e errët'[Para-korja]
Durimi im po zbehet, a është kjo argëtuese?
Durimi ynë po zvogëlohet, a është kjo argëtuese?

[Korja]
I-i-i kam këtë ndjenjë, po, ti e di
Ku po humbas të gjithë kontrollin
Shkak ka magji në kockat e mia (në kockat e mia)
I-i-i mora këtë ndjenjë në shpirtin tim
Shkoni përpara dhe hidhni gurët tuaj
Shkak ka magji në kockat e mia

[Post-Chorus]


Shkak ka magji në kockat e mia

[Urë]
Shikoni në pasqyrën e mendjes time
Turni 'faqet e jetës sime
Duke ecur në shtegun kaq shumë hapi një milion herë
Mbyt zërat në ajër
Leavin 'ata që nuk u kujdesën kurrë
Pickin 'copat lart dhe ndërtoj' në qiell

[Para-korja]
Durimi im po zbehet, a është kjo argëtuese?
Durimi im po zbehet, a është kjo argëtuese?


[Korja]
I-i-i kam këtë ndjenjë, po, ti e di
Ku po humbas të gjithë kontrollin
Shkak ka magji në kockat e mia (magji në kockat e mia)
I-i-i kam këtë ndjenjë në shpirtin tim (shpirtin)
Shkoni përpara dhe hidhni gurët tuaj
Shkak ka magji në kockat e mia

[OUTRO]
Aty më shkon mendja, (i-i-i) Mos u shqetëso
Aty më shkon mendja (atje shkon, atje shkon)
Aty më shkon mendja, (i-i-i) Mos u shqetëso
Aty më shkon mendja (atje shkon)
Shkak ka magji në kockat e mia
Lyrics by Sanderlei

#sanderlei