MENU (C) (4)

Bloody Samaritan - Ayra Starr 「Tekst」 - Përkthimi në shqip

London (London) I'm feeling vibes on vibes
I'm a ticking dynamite
I'll blow your candlelight
You know I'm just that type

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Bloody Samaritan - Ayra Starr 「Tekst」

London (London) I'm feeling vibes on vibes
I'm a ticking dynamite
I'll blow your candlelight
You know I'm just that type
No oh, dem no fit kill my vibe (No, no)
Dem no fit kill my vibe
Dem no fit kill
Dem no fit kill
Dem no fit kill my—

[Verse 1]
A wise man said, "Follow the stars"
There you shall find a piece of advice


If you hate your enemies, enemies shine
If you're not a friend of me, enter the light
Cause you can never kill my vibe
Got here with no sacrifices
Everything once taken, still had to make it
Vibe killer, me I no go take shit (Ayy)

[Chorus]
Vibe killer, bloody Samaritan
Protect my energy from your bad aura
Na my pastor say I be my healer
Everything I desire, I go receive
My rhythm, flow like a river
If you get yawa, come on, go and sit down


I go just para, comot my jigga
I go just dey, follow my dreams

[Post-Chorus]
I'm feeling vibes on vibes (I'm feeling vibes)
I'm a ticking dynamite (I'm a tickin' dyn—)
I'll blow your candlelight (I'll blow your can—)
You know I'm just that type (That type)
No oh, dem no fit kill my vibe
Dem no fit kill my vibe
You no fit kill
You no fit kill
You no fit kill my vibe


[Verse 2]
I see you watching my stories
I see you gauging my lifestyle
I see you watching my movements
This bad bitch bad every day (This bad bitch bad every day)
I no dey look your face
Badman bad everyday
Get on your knees and pray
Til you regain your faith

[Chorus]
Vibe killer, bloody Samaritan
Protect my energy from your bad aura
Na my pastor say I be my healer


Everything I desire, I go receive
My rhythm, flow like a river
If you get yawa, come on, go and sit down
I go just para, comot my jigga
I go just dey, follow my dreams

[Post-Chorus]
I'm feeling vibes on vibes (I'm feeling vibes)
I'm a ticking dynamite (I'm a ticking dyn—)
I'll blow your candlelight (I'll blow your can—)
You know I'm just that type (That type)
No oh, dem no fit kill my vibe
Dem no fit kill my vibe (Oh, oh, oh, oh, oh, oh-ah)
You no fit kill


You no fit kill
You no fit kill my vibe


Bloody Samaritan - Ayra Starr 「Tekst」 - Përkthimi në shqip


London (London) Unë jam duke ndjerë dridhje në vibes
Unë jam një dinamit shënues
Unë do të fryj dritën tuaj të qirinjve
Ti e di që unë jam vetëm ai lloj
Jo oh, dem nuk fitoj të vrasësh vibe -in tim (jo, jo)
Dem nuk është i aftë të vrasësh vibe -in tim
DEM NO FIT KILL
DEM NO FIT KILL
Dem nuk është e aftë të vrasësh timen

[Vargu 1]


Një burrë i mençur tha: "Ndiqni yjet"
Atje do të gjesh një këshillë
Nëse i urreni armiqtë tuaj, armiqtë shkëlqejnë
Nëse nuk jeni mik i meje, hyni në dritë
Sepse nuk mund të vrasësh kurrë vibrimin tim
Mori këtu pa sakrifica
Gjithçka që dikur merrej, ende duhej ta bëja
Vibe Killer, unë nuk shkoj të marr mut (ayy)

[Korja]
Vibe Killer, Samaritan i përgjakshëm
Mbro energjinë time nga atmosfera jote e keqe
Na pastori im them që jam shëruesi im
Gjithçka që dëshiroj, unë shkoj të marr


Ritmi im, rrjedh si një lumë
Nëse merrni yawa, hajde, shkoni dhe uluni
Unë shkoj vetëm para, komioni jigën time
Unë shkoj vetëm dey, ndiqni ëndrrat e mia

[Post-Chorus]
Po ndihem vibrime në vibes (po ndjej dridhje)
Unë jam një dinamit i shënuar (unë jam një dyn -))
Unë do të fryj dritën tuaj të qirinjve (unë do të fryj kanun tuaj))
Ti e di që unë jam vetëm ai lloj (ai lloj)
Jo oh, dem nuk fitoj të vrasësh vibe tim
Dem nuk është i aftë të vrasësh vibe -in tim
Ju nuk keni vrasje të përshtatshme
Ju nuk keni vrasje të përshtatshme


Ju nuk jeni të aftë të vrisni vibe -in tim

[Vargu 2]
Unë po ju shoh duke parë historitë e mia
E shoh që po vlerëson stilin e jetës time
Unë po ju shoh duke parë lëvizjet e mia
Kjo kurvë e keqe e keqe çdo ditë (kjo kurvë e keqe e keqe çdo ditë)
Unë nuk jam dey shiko fytyrën tënde
Badman Bad Everydo ditë
Merrni në gjunjë dhe lutuni
Til ju rimarrni besimin tuaj

[Korja]
Vibe Killer, Samaritan i përgjakshëm


Mbro energjinë time nga atmosfera jote e keqe
Na pastori im them që jam shëruesi im
Gjithçka që dëshiroj, unë shkoj të marr
Ritmi im, rrjedh si një lumë
Nëse merrni yawa, hajde, shkoni dhe uluni
Unë shkoj vetëm para, komioni jigën time
Unë shkoj vetëm dey, ndiqni ëndrrat e mia

[Post-Chorus]
Po ndihem vibrime në vibes (po ndjej dridhje)
Unë jam një dinamit i shënuar (unë jam një dyn -)
Unë do të fryj dritën tuaj të qirinjve (unë do të fryj kanun tuaj))
Ti e di që unë jam vetëm ai lloj (ai lloj)
Jo oh, dem nuk fitoj të vrasësh vibe tim


Dem no Fit Kill Vibe tim (oh, oh, oh, oh, oh-ah)
Ju nuk keni vrasje të përshtatshme
Ju nuk keni vrasje të përshtatshme
Ju nuk jeni të aftë të vrisni vibe -in timLyrics by Sanderlei

#sanderlei