MENU (6)

Ruth B. - Dandelions - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)

Maybe it's the way you say my name
Maybe it's the way you play your game
But it's so good, I've never known anybody like you
But it's so good, I've never dreamed of nobody like you


Dandelions (Lyrics) - Ruth B.

Maybe it's the way you say my name
Maybe it's the way you play your game
But it's so good, I've never known anybody like you
But it's so good, I've never dreamed of nobody like you

[Pre-Chorus]
And I've heard of a love that comes once in a lifetime
And I'm pretty sure that you are that love of mine

[Chorus]
'Cause I'm in a field of dandelions
Wishing on every one that you'd be mine, mine
And I see forever in your eyes


I feel okay when I see you smile, smile

[Post-Chorus]
Wishing on dandelions all of the time
Praying to God that one day you'll be mine
Wishing on dandelions all of the time, all of the time

[Verse 2]
I think that you are the one for me
Cause it gets so hard to breathe
When you're looking at me
I've never felt so alive and free
When you're looking at me
I've never felt so happy[Pre-Chorus]
And I've heard of a love that comes once in a lifetime
And I'm pretty sure that you are that love of mine

[Chorus]
Cause I'm in a field of dandelions
Wishing on every one that you'd be mine, mine
And I see forever in your eyes
I feel okay when I see you smile, smile

[Post-Chorus]
Wishing on dandelions all of the time
Praying to God that one day you'll be mine


Wishing on dandelions all of the time, all of the time

[Bridge]
Dandelion into the wind you go
Won't you let my darling know?
Dandelion into the wind you go
Won't you let my darling know that

[Chorus]
I'm in a field of dandelions
Wishing on every one that you'd be mine, mine
And I see forever in your eyes
I feel okay when I see you smile, smile


[Post-Chorus]
Wishing on dandelions all of the time
Praying to God that one day you'll be mine
Wishing on dandelions all of the time, all of the time

[Outro]
I'm in a field of dandelions
Wishing on every one that you'd be mine, mine


Ruth B. - Dandelions - Pagsasalin para sa Filipino (Lyrics)


Baka ito ang paraan ng pagsasabi mo sa pangalan ko
Marahil ito ang paraan ng paglalaro mo
Pero napakabuti, wala pa akong nakilalang katulad mo
But it's so good, hindi ko pinangarap na walang katulad mo


[Bago mag chorus]
At narinig ko na ang pag-ibig na dumarating minsan sa buong buhay ko
At sigurado ako na ikaw ang mahal ko

[Koro]
Dahil nasa larangan ako ng mga dandelion
Hinihiling sa bawat isa na maging akin ka, akin
At nakikita ko ang forever sa iyong mga mata
Okay na ang pakiramdam ko kapag nakikita kitang nakangiti, ngumiti

[Post-Chorus]
Nagnanais ng mga dandelion sa lahat ng oras
Nagdadasal sa Diyos na balang araw ay maging akin ka
Nagnanais ng mga dandelion sa lahat ng oras, sa lahat ng oras[Berso 2]
Sa tingin ko ikaw ang para sa akin
Dahil sa sobrang hirap huminga
Kapag nakatingin ka sa akin
Hindi ko kailanman naramdaman ang buhay at kalayaan
Kapag nakatingin ka sa akin
Hindi pa ako nakakaramdam ng ganito kasaya

[Bago mag chorus]
At narinig ko na ang pag-ibig na dumarating minsan sa buong buhay ko
At sigurado ako na ikaw ang mahal ko

[Koro]


Dahil nasa larangan ako ng mga dandelion
Hinihiling sa bawat isa na maging akin ka, akin
At nakikita ko ang forever sa iyong mga mata
Okay na ang pakiramdam ko kapag nakikita kitang nakangiti, ngumiti

[Post-Chorus]
Nagnanais ng mga dandelion sa lahat ng oras
Nagdadasal sa Diyos na balang araw ay maging akin ka
Nagnanais ng mga dandelion sa lahat ng oras, sa lahat ng oras

[Tulay]
Dandelion sa hangin pumunta ka
Hindi mo ba ipapaalam sa aking sinta?
Dandelion sa hangin pumunta ka


Hindi mo ba ipaalam sa aking sinta

[Koro]
Nasa larangan ako ng mga dandelion
Hinihiling sa bawat isa na maging akin ka, akin
At nakikita ko ang forever sa iyong mga mata
Okay na ang pakiramdam ko kapag nakikita kitang nakangiti, ngumiti

[Post-Chorus]
Nagnanais ng mga dandelion sa lahat ng oras
Nagdadasal sa Diyos na balang araw ay maging akin ka
Nagnanais ng mga dandelion sa lahat ng oras, sa lahat ng oras

[Outro]


Nasa larangan ako ng mga dandelion
Hinihiling sa bawat isa na maging akin ka, akin